FANDOM


en uitgebreide background over kingdom Eredon!

Weinig is bekend van dit meest zuidelijke kingdom. Deze elven zijn wijs, snel, en vaardig. Levend in een bitter kou klimaat, het elvenrijk Eredon is lastig te betreden, en snel raak je verdwaald in het koude bos. Omdat dit volk verlicht is, hebben zij als enigste direct contact met Triton, de goden van dit werelddeel. Zij mogen dan ook als enige het gebied van de tritons betreden zonder dat hun kingdom hierdoor in gevaar komt, door een woedende Triton wachter. Hierdoor is het leger van Eredon weliswaar niet het grootste, maar wel het machtigste. Eredon heeft een verbond met Hyvar, de mensen, afgesloten. Veel contact hebben ze er niet mee, ze tolereren elkaar. Eredianen houden niet zo van het egoistische van de mens. Dit zien ze terug bij de kluizenaren en eigenzinnigen van Tilifia, en het in hun ogen onmogelijk kwade van Malzan. Waarom? Met adamantium is momenteel een staakt het vuren afgesproken. Er zijn vele kleine oorlogjes geweest tussen beide staten, die elk een eigen kijk hebben op WAT triton nu precies is. Eredon is als enigste het, die de afstammeling van adamantium van Triton, openlijk bekritiseerd. Als adamantium daadwerkelijk van goden afstamt..waarom gedragen ze zich dan als oorlogzuchtige en arrogante mensen? Wel belangrijk om te weten.. De eerste nederzetting van Eredon, duizenden Jaren geleden, is ooit gestart door een paar families jonge Elven uit Midisti. De naam van de leider? De jonge Eleios.